home

Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat VelpAfgeknotte zuil of pilaar
Plotseling (veelal jonge) afgebroken leven. De zuil komt voor als afbeelding op een monument en als monument zelf. Veelal wordt ze versierd met guirlandes.

Grafmonument(en):
Beenderen
Symbool van de kortstondigheid van het aardse leven.

Grafmonument:
Bloem
De bloem staat voor ziel. Bloemen openen hun hart naar het zonlicht, zoals de mens zijn ziel opent voor God.

Grafmonument(en):
Klimop
De klimop is het symbool van eeuwig leven vanwege z'n altijd groene bladeren. Ook is de klimop het symbool van eeuwige vriendschap. De klimop houdt de herrinnering vasst, daarom wordt ze ook veel als grafbeplanting gebruikt.

Grafmonument(en):
Latijns kruis
Graf van een Christen.

Grafmonument(en):
Lauwerkrans
De lauwerkrans van laurierbladeren is door de groenblijvende bladeren symbool van onvergankelijkheid en eeuwig leven. Het is tevens symbool van de overwinning, roem en eerbetoon. Een schedel omkranst met lauwertakken symboliseert de heerschappij van de dood. De oudste symboliek van laurier is die van reinheid. Met laurier werden ook de smetten van vergoten bloed gereinigd.

Grafmonument(en):
Lelie
Symbool voor zuiverheid.

Grafmonument(en):
Obelisk
In het oude Egypte was de obelisk, met haar vier zijden en piramideachtige punt, symbool van het heersen over de vier windstreken en een teken van macht. Later werd dit het symbool van standvastigheid en deugd. Vaak te vinden op graven van vrijmetselaars.

Grafmonument(en):
Olijftak
Gerechtigheid, vrede en vroomheid.

Grafmonument(en):
Omgekeerde toortsen
Uitgedoofd leven.

Grafmonument(en):
Palmtak
De palmtak is het attribuut van de godin van de overwinning, Victoria. Ze symboliseert de oerwinning op de dood. In de oudheid werd de palmtak aan atleten gegeven als teken van overwinning en werden koningen en keizers na een overwinning binnengehaald over een weg die bedekt ws met palmtakken. De christenen namen de palmtak over als symbool van hen die gestorven waren en in het bijzonder de martelaren. In de christelijke kunst was de palmtak het symbool van de overwinning op de dood door en in Christus. De palmtak verwijst naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Grafmonument(en):
Ringen
Evenals de cirkel duidt de ring op oneindigheid. Twee met elkaar verbonden ringen symboliseren hemel en aarde en de verbondenheid van twee mensen.

Grafmonument:
Sikkel
Staat voor Dood.

Grafmonument:
Ster
Verwijzing naar Christus, nieuw leven en naar de hemel.

Grafmonument(en):
Uil
Nacht en dood / Wijsheid.

Grafmonument:
Urn (gesluierde)
Oud Romaines symbool voor de dood en rouw. Het woord urn is afkomstig van het Latijnse 'urna' en het werkwoord 'urere' hetgeen 'verbranden' betekent. De sluier op de asurn is hert symbool van het afdekken of bedekken van het leven.

Grafmonument(en):
Verstrengelde handen
Verbindt twee grafstenen of twee helften van grafstenen. Hiermee houden echtelieden elkaar ook na de dood vast. Symbool van liefde, trouw en verbondenheid tussen man en vrouw.

Grafmonument(en):
Vleugels
De tijd die vervliegt.

Grafmonument:
Zandloper
De zandloper is het symbool van de kortstsondigheid van het leven en het onvermijdelijk naderende stervensuur. Als symbool van de dood kwan de zandloper voor het eerst voor in de late Middeleeuwen. Een lege zandloper geeft aan dat iemands tijd is gekomen. De omkeerbaarheid van de zandloper wordt in de christelijke traditie gezien als nieuw leven na de wederopstanding.

Grafmonument(en):
Zon
De opgaande zon verwijst naar de opstanding uit de dood.

Grafmonument(en):